[UPDATE: 02-2016]

In een samenlevingscontract kunnen stellen die gaan samenwonen maar niet getrouwd zijn en ook geen geregistreerd partnerschap hebben een hoop zaken vastleggen. Ga je samenwonen in een koophuis? Dan is het van belang het eigenaarschap goed te regelen en te bepalen wat er met het huis gebeurt mocht je uit elkaar gaan. Maar ook al leg je de afspraken goed vast, toch kunnen er conflicten ontstaan als je eenmaal besluit echt een punt achter je relatie te zetten. In dat geval kan een advocaat-mediator jullie bijstaan. Hoe dat in zijn werk gaat, zie je in dit praktijkvoorbeeld.

De afspraken die zijn gemaakt in het samenlevingscontract

Jonathan en Marieke hebben 8 jaar geleden een samenlevingscontract gesloten. De afspraken die daarin gemaakt zijn onder andere:

  • Alle spullen die worden aangeschaft in de periode dat Jonathan en Marieke samenwonen zijn gemeenschappelijk.
  • Er zijn heldere afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten van het huishouden.
  • Er is in het samenlevingscontract opgenomen  dat deze ontbonden wordt op het moment dat de ontbinding met een aangetekende brief wordt bevestigd. Die brief kan door zowel Jonathan als Marieke verstuurd worden. Vervolgens moet er dan bij de Belastingdienst nog wel geregeld worden dat Jonathan en Marieke geen fiscale partners meer zijn.
  • In het samenlevingscontract is ook te lezen dat Jonathan en Marieke beiden voor de helft eigenaar zijn van hun koopwoning. Beiden zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek.

Het voorstel van Jonathan voor ontbinding van het samenlevingscontract

Jonathan zet een punt achter de relatie en wil alle zaken graag snel regelen. Hij is dan ook degene die de aangetekende brief verstuurt waarmee het samenlevingscontract ontbindt. Bovendien doet Jonathan een voorstel aan Marieke. Hij wil graag in de woning blijven wonen en wil Marieke uitkopen met een bedrag van € 30.000. Ook heeft hij al een lijst opgesteld van alle spullen die zij samen hebben gekocht en welke hij daarvan zelf wil houden.

Marieke is het er niet mee eens

Marieke kan zich niet vinden in de voorstellen van Jonathan. Zij vindt dat Jonathan minstens € 55.000 moet betalen om haar uit te kopen. Bovendien wil zij in plaats van de spullen liever een geldsom zien. Jonathan is van mening dat het tegenvoorstel van Marieke niet reëel is. Een advies van een advocaat-mediator is nodig. Dat levert kosten op, maar kan een hoop gedoe besparen.

Het advies van de advocaat-mediator

  • De advocaat-mediator adviseert Marieke en Jonathan de waarde van hun huis te laten taxeren.
  • De advocaat-mediator ondersteunt hen bij de financiële afwikkeling. De taxatiewaarde van de woning wordt verminderd met de hypotheekschuld die nog openstaat. Bij dit bedrag wordt de afkoopwaarde van de levensverzekering die aan de hypotheek is verbonden opgeteld. Dit bedrag wordt door tweeën gedeeld. Ook over de verdeling van de spullen worden afspraken gemaakt.
  • De advocaat-mediator legt alle afspraken over de woning, hypotheek, levensverzekeringen en vergoeding van spullen vast in een convenant. Daarbij wordt ook een lijst met de verdeling van goederen gehecht die zij nog verdelen.

De uitkomst

Nu alle afspraken helder zijn, kunnen Marieke en Jonathan naar de notaris die in een akte vastlegt dat Jonathan de enige eigenaar is van het huis. Bovendien wordt vastgelegd dat Marieke ontslagen wordt van haar verplichtingen naar de hypotheekverstrekker toe. Het uitkoopbedrag dat ze uiteindelijk zijn overeengekomen, moet Jonathan storten op de rekening van de notaris die dit na het passeren van de akte op de rekening van Marieke stort.

Beëindiging samenlevingscontract met convenant

In het geval van Joost en Marieke waren er in het samenlevingscontract duidelijke afspraken vastgelegd die ze gemaakt hebben over wat te doen met het huis en gezamenlijk aangeschafte spullen na eventuele beëindiging van hun samenlevingscontract. In eerste instantie waren ze het niet helemaal eens over het bedrag, maar met tussenkomst van een advocaat-mediator zijn ze er samen toch goed uitgekomen.

Als er meer is om afspraken over te maken

Maar wat als er sprake is van meer zaken dan alleen een huis en gezamenlijk gekochte spullen? In veel samenlevingscontracten worden tegenwoordig ook afspraken gemaakt over wat er dient te gebeuren bij beëindiging van een relatie met gezamenlijk opgebouwd vermogen of schulden. Dit kan ook gelden voor pensioenrechten die opgebouwd zijn. Of dat de meestverdienende partner verplicht is na het beëindigen van de relatie verplicht is te voorzien in het levensonderhoud van de minstverdienende partner (partneralimentatie). Of als er kinderen zijn gekomen. Als de kinderen minderjarig zijn, ben je verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Deze zaken maken het erg verstandig om afspraken die je maakt als stel wanneer je je samenlevingscontract beëindigd, deze officieel vast te leggen in een scheidingsconvenant. Dit is een officiële overeenkomst tussen beide partners die opgesteld is door een advocaat of notaris waarin alle afspraken staan van huis tot ouderschapsplan. Een rechter bekrachtigd de afspraken waardoor je beiden verplicht bent je eraan te houden. De advocaat-mediator kan helpen bij het maken van goede afspraken.

Een groot voordeel van een convenant is dat de inhoud voor eigen invulling is. Alleen een ouderschapsplan is een verplicht onderdeel van een scheidingsconvenant bij minderjarige kinderen. Een ander voordeel is dat beide partijen verplicht blijven zich aan de gemaakte afspraken te houden, je kunt er niet van afwijken. Mocht je ooit het convenant kwijtraken en niet meer weten wat er precies is vastgelegd over een bepaald onderdeel, dan kan je altijd het convenant weer opvragen bij de rechtbank die het convenant bekrachtigd heeft. Hier vind je meer informatie over het echtscheidingsconvenant.