gerechtigheidNederland is een democratie. Een democratie houdt kortgezegd in dat het volk de macht heeft. In Nederland mag het volk stemmen op een politieke partij. De stemmer kiest daarbij voor de partij die volgens hem het beste zijn belangen kan behartigen en keuzes maakt waar de stemmer het vaak mee eens is. Dit stemmen is nodig, omdat het niet efficiënt is om elke burger de macht te geven om beslissing te maken over de wetten en regels binnen Nederland. Dit houdt in dat Nederland een parlementaire democratie is.

Omdat het niet de bedoeling is dat één politieke partij alle macht heeft, bestaat er in Nederland de scheiding der machten, oftewel de Trias Politica. De Trias Politica bestaat uit de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht. De wetgevende macht maakt de regels, hierbij kun je denken aan het parlement. De uitvoerende macht voert de regels uit, bijvoorbeeld de politie. De rechtsprekende macht komt in actie wanneer de regels niet goed worden uitgevoerd, zoals een rechter die beslist in een conflict situatie. De Trias Politica is bedacht door de Franse filosoof Charles Montesquieu.

Naast de drie machten van de Trias Politica, bestaan er nog andere invloedrijke partijen die ook druk kunnen uitoefenen op de machtsverhoudingen binnen Nederland, denk hierbij aan de invloed van vakbonden en de media.