Door de hoge accijnzen op brandstof zien steeds meer pomphouders in de grensstreken hun klanten een stukje verder rijden om vervolgens in België of Duitsland te tanken. Volgens de pomphouders moet dit verlies aan inkomsten vergoed worden door de staat. In overleg met brancheorganisaties BOVAG en BETA is daarom besloten naar de rechter te stappen.

Rechten van de Mens geschonden

De pomphouders stellen dat het hen door de accijnsverhogingen onmogelijk wordt gemaakt om te ondernemen en dat zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Men verwijt de overheid dat deze bij het invoeren van de accijnsverhogingen te weinig oog heeft gehad voor de belangen van de pomphouders die gevestigd zijn langs de Nederlandse grenzen.

Hoogte van de claim nog niet bekend

Voor de rechtszaak is een speciale stichting in het leven geroepen die namens de belanghebbenden de rechtszaak zal aanspannen. Hoe hoog de schadeclaim precies is, is op dit moment nog niet bekend. Een woordvoerder van de BOVAG geeft echter aan dat deze enkele tientallen miljoenen euro’s zal kunnen bedragen. Eerder dit jaar gaf het kabinet al aan niet van plan te zijn om de accijnsverhogingen terug te draaien.