In de rechtbank van Den Haag is uitspraak gedaan in een rechtszaak die tegen de Nederlandse staat is aangespannen. Dit op initiatief van de Moeders van Srebrenica, die van mening zijn dat de massamoord op duizenden islamitische mannen en jongens de schuld van Nederland is. De rechter ging niet helemaal mee in die redenering maar gaf de Moeders wel gedeeltelijk gelijk. De deportatie van ruim 300 mannen op 13 juli 1995 is namelijk wel te wijten aan Nederland.

Wat gebeurde er?

In 1995 was het Nederlandse bataljon Dutchbat gelegerd in de Bosnische stad Srebrenica. Een van hun taken was het handhaven van de veiligheid van moslims in de speciaal daartoe uitgeroepen enclave. In juli 1995 dreigden Servische troepen echter de enclave over te nemen, wat uiteindelijk op 11 juli gebeurde. Bijna 7000 moslimmannen en –jongens werden daarop gedeporteerd en vermoord.

Nederland werd verweten dat het een bataljon had gestuurd dat niet op haar taken was voorbereid en daardoor gefaald heeft in het beschermen van de burgerbevolking. Ook het niet inzetten van luchtsteun is een pijnlijk punt.

Rechtszaak

Naar aanleiding van hiervoor genoemde beschuldigingen werd in 2007 een civiele procedure gestart. In 2011 werd Nederland al aansprakelijk gesteld voor de dood van 3 mannen, die door het bataljon van de comund waren gestuurd en zo in de armen van de Bosnische Serviërs liepen. De recente uitspraak is weer een stap in de goede richting volgens de Moeders, die onder meer inhoudt dat nabestaanden op een schadevergoeding kunnen rekenen. Tevreden is men echter nog niet en er zal dan ook hoger beroep worden aangetekend.